top of page
Zoeken

Power is the ability to influence others

Leiderschap is heel belangrijk. Goede leiders zijn in staat om te communiceren met anderen maar ook te luisteren. Ze hebben een visie om grootschalige ideeën te verwezenlijken én zij hebben de macht om deze ideeën te laten uitkomen. Sta jij in een positie waar je leiderschap moet uitoefenen, maar je weet niet hoe je dit het beste aanpakt? Power & influence is the way to go.


Wat is power & influence?

Power & influence zijn twee termen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar ze hebben verschillende betekenissen. Beide verwijzen ze naar natuurlijke eigenschappen die voortvloeien uit autoriteit. Het verschil is de manier waarop je jouw team motiveert om hun werk te voltooien. Het zijn belangrijke aspecten van leiderschap op de werkplek. Het kennen en begrijpen van het verschil tussen power & influence is waardevol om het vertrouwen en respect te winnen van degenen die u leidt.


influence

Influence leadership heeft een sterke invloed op de ideeën en overtuigingen van de mensen om je heen. De mensen die je beïnvloedt zullen zich meer betrokken en toegewijd voelen aan jouw zaak, wat uiteindelijk leidt tot productieve en succesvolle resultaten. Met influence leadership kun je iemands acties of gedrag niet direct beïnvloeden door hem te vertellen iets te doen. Je kunt wel je persoonlijke vaardigheden gebruiken om andere te beïnvloeden om hun gedrag, denken of handelen te veranderen.


Er zijn 4 verschillende soorten influence:

 1. Vertellen: Vertellen is de snelste manier om invloed uit te oefenen. Het is dus zeer geschikt in noodsituaties en voor regelgeving. Het gebeurd meestal in een top-down situatie. Dat wil zeggen dat er gecommuniceerd wordt van boven (CEO) naar beneden (personeel). In minder noodzakelijke situaties is vertellen niet zo effectief. Mensen krijgen niet graag bevelen te horen want dan voelen ze zich machteloos.

 2. Verkopen: Verandering is moeilijk, ook als we zeggen dat we het willen. Het eerste type van influence stopt bij de verklaring van de ‘wat’, maar het tweede type ‘verkopen’ gaat verder erop in en gaat de ‘waarom’ uitleggen. Verkopen is een manier om instemming en steun te krijgen voor een nieuw idee of een cultuuromslag. Het overhaalt andere om mee te doen. Dit is niet meer alleen een top-down situatie maar kan gebeuren van boven-, onderaf en van opzij.

 3. Raadpleging: Het derde type influence is ‘raadpleging’. Je kan betrouwbare mensen uit je omgeving om advies vragen. Het maakt niet uit hoe goed of slecht het advies is, want uiteindelijk beslis je zelf of je het gebruikt of niet. Op het werk is dit juist hetzelfde. Als je om raad gaat vragen op je werkplek is dit een samenwerkingsproces, maar één persoon heeft de autoriteit om het laatste woord te hebben.

 4. Samenwerken: Is er een probleem in je bedrijf, of misschien juist een nieuw project? Dit is het ideale moment om je team te laten samenwerken. Werknemers van elk niveau kunnen op deze manier hun leiderschap oefenen door structuur te bieden en samen problemen op te lossen.


power

Veel mensen krijgen een negatief gevoel als ze nadenken over het begrip ‘macht’. Dit komt omdat leiders vaak misbruik maken van hun positie.

Psychologen French en Raven verdeelde macht op in 5 verschillende vormen. Deze 5 vormen worden gesorteerd in 2 groepen: organisatorische macht en persoonlijke macht. Onder de organisatorische macht hoort: legitieme macht, beloningsmacht en dwingende macht. De persoonlijke macht draait eerder om ervaring en referentie. De persoonlijke machtsbronnen hebben meer betrekking tot werktevredenheid, de betrokkenheid bij de organisatie en de werkprestaties. De dwingende macht heeft een negatief resultaat op de werkresultaten van de werknemers. De verschillende machten moeten niet volledig gescheiden worden van elkaar want deze kunnen gebruikt worden in verschillende combinaties.


Maar wat betekenen nu al die verschillende machten?

 1. Beloningsmacht – Deze macht is gebaseerd op het idee dat de leider waardevolle beloningen kan en zal toekennen als volgelingen zijn of haar instructies uitvoeren. Het is het vermogen van een persoon om het gedrag van anderen te beïnvloeden door hen dingen te geven. Deze beloningen kunnen financieel zijn, zoals loonsverhogingen of bonussen. Maar dit kan ook niet-financieel zijn, zoals promoties, gunstige werkopdrachten, meer verantwoordelijkheid, nieuwe apparatuur, lof en erkenning. Een manager kan een beloning gebruiken als een machtsuiting om het gedrag van werknemers te beïnvloeden en te controleren, zolang werknemers de beloning appreciëren.

 2. Dwingende Macht - Macht komt voort uit het idee dat de leider degenen die zijn of haar instructies niet uitvoeren kan en zal straffen. Je gaat het gedrag van anderen beïnvloeden door hen te straffen of door het creëren van een bedreiging zodat ze doen wat hun leidinggevende zegt.

 3. Legitieme Macht - Macht die voortvloeit uit iemands functie of positie in de hiërarchie; een positie die hem het recht geeft bevelen te geven. Het is het vermogen van een persoon om het gedrag van anderen te beïnvloeden vanwege de positie die die persoon binnen de organisatie heeft.

 4. Expertise macht - Macht die voortkomt uit het hebben van superieure kennis, expertise of ervaring die relevant is voor de taak of uitdaging waar de groep voor staat. Je gaat het gedrag van anderen beïnvloeden met jouw kennis, vaardigheden of bekwaamheden.

 5. Referentie macht - Macht die voortkomt uit de karaktereigenschappen, achtergrond, imago, uitvoerende aanwezigheid of charisma van de leider. Je gaat het gedrag van andere beïnvloeden doordat andere je leuk vinden, bewonderen en respecteren.


Hoe kan ik dit toepassen?

Je wordt een betere leider als je leert hoe je power & influence in balans kunt houden. Het oefenen en ontwikkelen van uw leiderschapsvaardigheden met power & influence is de beste manier om de balans te vinden die het meest productief is voor jou en je team.


hoe kan ik verbeteren in power & influence?

 1. Bouw aan connecties

 2. Luister eerst

 3. Controleer uw lichaamstaal en toon

 4. Wees consistent

 5. Wees assertief

 6. Wees jezelf

 7. Flexibel zijn

 8. Niet opgeven

 9. Help anderen

13 weergaven

Commentaires


bottom of page