top of page
Zoeken

Op Koers naar Succes: De Kracht van Visie, Missie en Kernwaarden in Bedrijfsstrategie

Ontdek de kracht van de "Why, How, What" van Simon Sinek en waarom een duidelijke visie, missie en kernwaarden essentieel zijn voor het succes van een bedrijf. In deze blog verkennen we waarom het van cruciaal belang is om een goede strategie voor deze elementen op te zetten en hoe je ze kunt integreren in de dagelijkse activiteiten van je organisatie.


Een bedrijf zonder doel is als een schip zonder kompas. Visie, missie en kernwaarden dienen als de leidende sterren die de koers van een bedrijf bepalen. De visie is het ideaal toekomstbeeld, de stip aan de horizon die inspireert en aanzet tot groei. De missie definieert het bestaansrecht van de organisatie en geeft duidelijk aan welke waarde het bedrijf wil bieden aan de buitenwereld.


Bij het opstellen van een missie is het van groot belang om te benadrukken hoe je organisatie wil bijdragen aan de behoeften van klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Dit is de kern van je bestaan en moet je unieke identiteit weerspiegelen.

Kernwaarden zijn de principes en normen waarmee je intern en extern wilt omgaan. Ze bepalen de cultuur en ethiek van je organisatie.

Tip 1: Het is van belang om jaarlijks een strategie-oefening te doen, vooral als je nieuwe producten of diensten wilt introduceren, markten wilt betreden of veranderende omstandigheden wilt aanpakken. Zo blijf je scherp en relevant in een voortdurend veranderende wereld.


Tip 2: Bij het formuleren van je visie, missie en kernwaarden is het verstandig om een voorlopige versie op te maken met het management team en daarna ook medewerkers uit alle afdelingen te betrekken. Het creëren van een definitieve versie gebaseerd op verschillende perspectieven en inzichten zorgt voor een breed gedragen strategie die door iedereen begrepen en omarmd wordt.

Een goed verhaal rondom je visie is cruciaal om het te laten leven binnen je organisatie. Het moet aansluiten bij de werkelijkheid van je medewerkers en hen inspireren om actief bij te dragen aan het realiseren van de gestelde doelen.


Tip 3: Nadat je visie, missie en kernwaarden zijn vastgesteld, is het belangrijk om ze te vertalen naar een intern en extern communicatieplan. Hoe zorg je ervoor dat ze dagelijks worden beleefd en geïntegreerd in het werk van elke medewerker? Hoe geef je feedback, complimenten of voer je corrigerende gesprekken? Denk hierbij ook aan het gebruik van je kernwaarden in interieur, zijn de waarden zichtbaar in de productiehal of op kantoor of in de kledij of via transportmiddelen? Komen de kernwaarden voor in je employer branding? Beloon medewerkers die zich actief inzetten om deze waarden na te leven en implementeer ze ook in je onboarding voor nieuw personeel.


TIP 4: Vertaal ze in een extern communicatieplan

Via sociale media, in je offertes naar klanten toe of in je onderhandelingen met leveranciers. Laat iedereen meewerken aan de uitvoering van je missie.


Het gevaar schuilt echter in het niet daadwerkelijk uitvoeren van je visie en kernwaarden. Een prachtige visie op papier zonder opvolging in de praktijk leidt tot cynisme intern en ondermijnt de geloofwaardigheid extern. Vermijd zinnen intern zoals: ‘Er gaapt een kloof tussen wat wij echt zijn en wat wij in onze visie zeggen te zijn’. Het is van essentieel belang om je woorden om te zetten in daden en je visie te laten leven in alles wat je doet. Laat het geen holle woorden zijn vol bureaucratie die nodig zijn voor in je Management meetings maar beleef het iedere dag zodat elke medewerker, klant, leverancier bezield geraakt van waarom jullie doen wat jullie doen.


Bij The Art of Growing begrijpen we het belang van een sterke visie, missie en kernwaarden. Als je nog geen duidelijke strategie hebt voor deze elementen of hulp nodig hebt om ze te implementeren in je bedrijfscultuur, staan we voor je klaar. Boek nu een strategiesessie met ons team en ontdek hoe je de kracht van "Why, How, What" kunt benutten om je bedrijf naar nieuwe hoogten te leiden. Samen zetten we het kompas terug juist in en starten de reis naar een succesvolle toekomst!

34 weergaven

Comentários


bottom of page