top of page
Zoeken

effectief leiderschap

De invloed van leidinggevenden op het functioneren van de medewerkers is enorm groot. Veel groter dan de meeste leidinggevenden zich realiseren. Steeds meer Belgen ervaren een demotiverend werkklimaat. En de manager speelt daar een essentiële rol in. Kennelijk wordt er dus veelal leiding gegeven op een niet motiverende manier, wat resulteert in ontevredenheid bij zowel de medewerkers als de manager. Een vicieuze cirkel dus die alleen maar verliezers oplevert en het bedrijfsresultaat negatief beïnvloedt.


“Medewerkers zijn het grootste kapitaal.”

Een veel gehoorde kreet, uitgesproken door ondernemers en leidinggevenden. Maar als dat zo is, dan is het toch van het grootste belang dat die werknemers optimaal functioneren? Hun functioneren is dan ook belangrijk voor het resultaat van de organisatie. Het goed functioneren van werknemers straalt ook af op de leidinggevende en verbetert zijn positie binnen de organisatie. Alleen al daarom klopt de uitdrukking dat ‘mensen mijn grootste kapitaal zijn’ voor elke leidinggevende.


Op steeds jongere leeftijd vallen de termen ‘stress’ en ‘burn-out’

Uit onderzoek blijkt dat managers steeds meer en meer stress ervaren op de werkvloer en zich beperkt voelen in hun functioneren. Burn-outs komen daardoor op steeds jongere leeftijd al voor. Wanneer je je dan realiseert dat veel Belgen een demotiverend werkklimaat ervaren en dus ook negatief denken over de leidinggevende, is het begrijpelijk dat dit voor de leidinggevende stress met zich meebrengt. Met alle gevolgen van dien.


Laten we de vicieuze cirkel doorbreken

Gedemotiveerde medewerkers zorgen voor extra druk voor de leidinggevende. In het belang van de medewerker, de leidinggevende en de organisatie moet deze vicieuze cirkel dus doorbroken worden. Maar hoe doe je dat precies? Het antwoord is simpel: met effectief leiderschap.


Effectief leiderschap tov micro management

Effectief leiderschap is dé sleutel om die vicieuze cirkel te doorbreken. Dit is een leiderschapsstijl die erop gericht is om zoveel mogelijk uit de medewerkers te halen door ze te vertrouwen en positief te motiveren. Het is zeker niet de bedoeling dat je als leidinggevende alles zelf moet doen. Vertrouw je medewerkers en geef dingen uit handen. Leer hoe je als leidinggevende op de juiste manier kan delegeren (zie onze andere blogpost over delegeren).


Medewerkers kunnen veel meer dan je misschien denkt. Geef ze dat vertrouwen en motiveer ze. Gemotiveerde medewerkers presteren beter en zijn gelukkiger, wat dus alleen maar voordelen geeft voor de organisatie. Daardoor zal de leidinggevende zelf ook veel meer rust hebben en tevredener zijn. De medewerkers gaan deze positieve verandering bij de leidinggevende merken en zelf ook weer positiever en gelukkiger naar het werk komen. De vicieuze cirkel is dus doorbroken en is vervangen door een positieve wisselwerking.


Alles begint met de juiste mindset

Om te beginnen met effectief leiderschap, moet er eerst en vooral een verandering komen in de mindset van de leidinggevende. Als leidinggevende moet je beseffen dat de medewerkers de motor zijn van de onderneming, en dat je hun krachten moet benutten en versterken. Wanneer de mindset juist zit, volgt de rest van het veranderingsproces ook wel stapsgewijs.


We geven graag nog een paar vragen mee die je jezelf kan stellen in verband met effectief leiderschap

  1. Start met jezelf te leren kennen. Wie ben ik als leidinggevende? Dit kan via Insights, Thalento, of andere assessments.

  2. Wat zijn mijn sterktes en valkuilen? Wat is mijn persoonlijk ontwikkelingsplan?

  3. Waar word ik gelukkig van? En wat wil ik delegeren?

  4. Hoe voelt mijn team zich? Wat zijn hun talenten en worden die maximaal ingezet?

  5. Geef en vraag ik feedback en wat doe ik hiermee?

  6. Delegeer, coach en volg ik op de juiste manier op?

  7. Geniet ik van kleine successen?

  8. Hoe meet ik mijn effectiviteit?


12 weergaven

Comments


bottom of page