top of page
Zoeken

Divers team, beter?

Diverse persoonlijkheden in een team, een beter resultaat?

Het zou kunnen leiden tot betere prestaties, maar niet altijd even gemakkelijk. Vergeet zeker de conflicten niet, de irritaties en de spanning die dit teweegbrengt.

Nog altijd is de aanname bij veel bedrijven en organisaties dat meer diversiteit per definitie goed is voor de prestaties. Zo zou meer diversiteit op de werkvloer leiden tot betere resultaten, meer creativiteit en snellere innovatie. Door de verschillende perspectieven, zouden divers samengestelde teams beter presteren dan meer homogeen samengestelde teams.

Volgens mij is dit weer sectorafhankelijk en zijn er een heel aantal factoren die dit wel of niet doen slagen. Hierbij enkele tips:

1. Stel de juiste teams samen: more brains, better results.

Zorg voor een diversiteit in het samenstellen van een team; communicatiestijl, analytisch, expressief, gedrevenheid, kennis, gender, tijd in de firma, buiten bij klanten of intern in house,…

Afhankelijk van wat je wil bereiken met een team is eenvormigheid belangrijker dan diversiteit.

2. Start met een duidelijke visie en teamidentiteit

Een duidelijke visie en identiteit helpt om een team zich ook écht een team te laten voelen. Maak duidelijk waar het team voor staat, wat het overkoepelende doel is, en hoe iedereen daaraan bijdraagt. Selecteer vooral mensen met een leeroriëntatie en niet met een onderlinge competitie met andere collega’s. Juist mensen met een zogenoemde ‘leeroriëntatie’ zijn meer dan gemiddeld geneigd tot het opzoeken en gebruiken van verschillende informatie en daarmee in een team in staat om diversiteit daadwerkelijk te benutten.

3. Denk niet in stereotypen maar in kwaliteiten van individuen

Niet uitgaan dat een vrouw typisch meer weet van kinderen en mannen beter wiskunde kunnen.

Tracht de tijd te nemen om elkaar beter te leren kennen, waar ben je sterk in, waar minder goed in. Wat vind je belangrijk in teamwork, waar heb je een hekel aan. Leer elkaar en elkaars persoonlijkheden beter kennen. Zorg voor een connectie en respect voor mekaar.

4. Veilige omgeving

Om alle verschillende gezichtspunten tot hun recht te laten komen, is het verder belangrijk dat er een veilig klimaat heerst; een omgeving waarin mensen het met elkaar oneens durven zijn en waarin verschillen worden gezien als positief en een bron van inzichten. Nodig individuele teamleden (ook de meer introverte) bijvoorbeeld expliciet uit om hun mening te geven. En benadruk geregeld dat elk gezichtspunt van belang is voor optimale prestaties.

5. Geef erkenning en feedback aan elkaar

Een compliment is altijd plezant. Erken elkaar en motiveer elkaar om het beste uit een ieder te halen.

6. Actief luisteren naar iedereen

De mate waarin de teamleden informatie met elkaar delen, naar elkaar luisteren, en de verschillende informatie integreren is van groot belang. Meeting regels opstellen is van belang, echt naar elkaar luisteren en doorvragen zonder een vooringenomen oordeel is van groot belang.

7. Luister naar afwijkende meningen en visies (vooral aan de introverte vragenstellen)

Een belangrijk advies is dan ook om de uitwisseling van kennis en ideeën actief te bevorderen. Bijvoorbeeld door tijdens wekelijkse of maandelijkse meetings expliciet te vragen naar ‘afwijkende’ meningen en gezichtspunten. Daardoor haal je kennis boven water die anders wellicht beperkt zou blijven tot een bepaalde subgroep binnen het team, of die zelfs helemaal niet gedeeld zou worden.

8. Vorm geen subgroepjes in een groep

We hebben van nature de neiging om aansluiting te zoeken bij mensen die op ons lijken, bijvoorbeeld in termen van leeftijd, etniciteit of gender – de zogenoemde similarity attraction. Daardoor ontstaan er binnen divers samengestelde team vaak weer subgroepjes. Die sub-groepsvorming staat een succesvolle teamprestatie vaak in de weg.

Hoe denk jij erover?

Benieuwd hoe Thalento kan helpen hierin?

4 weergaven

Comments


bottom of page